Re-Vive

Filosofie


Re-Vive investeert in de duurzame transformatie van verlaten en verontreinigde terreinen. Door prioritair deze brownfields aan te pakken realiseren we ook een maatschappelijk en ecologisch rendement.
Wij zijn er van overtuigd dat de meest duurzame projecten deze zijn waarbij stadskankers worden gesaneerd en worden omgevormd tot aangename plekken waar we opnieuw kunnen leven, wonen, werken en ontspannen.
We houden de druk van de schaarse open ruimte, door op een verantwoorde manier te investeren in onze maatschappij en geven zo het stedelijk weefsel ruimte om zich verder te ontwikkelen.
 

Duurzaamheid


Re-Vive focust zich op brownfields en niet op groene ruimtes, de zogenaamde “greenfields”. De stedelijke gebieden hebben een enorm potentieel om zich te transformeren in duurzame gemeenschappen. De missie van Re-Vive in deze regio’s bestaat erin publieke, groene ruimtes en leefwijken te ontwikkelen met een sociale, demografische en functionele mix.
 
Re-Vive stimuleert bij de ontwikkeling van alle projecten tevens de maatschappelijke participatie en het gebruik van het openbaar vervoer.
Re-Vive reduceert de globale CO 2 footprint van haar projecten door te investeren in energievriendelijke gebouwen, de integratie met openbaar vervoer, de combinatie van wonen en werken en door stedelijke buurten te creëren met een mix aan functies.
 
Recuperatie van afbraakmateriaal, het hergebruik van regenwater en het reduceren van afvalstromen wordt steeds meegenomen in de projectplannen. Bijkomend wordt de biodiversiteit gestimuleerd door zo veel mogelijk het bestaand groen te behouden en te versterken en worden duurzame materialen gebruikt.

Contacteer ons